Kashi vishwanath gange

Sacred Shiva, destroyer of ingnorance and time. We call to you by your name where you live on the banks of the Ganges.

Namaameesha meeshaan nirwaana roopam
Wibhum vyaapakam braham wedaswaroopam

Nijam nirgunam nirwikalpam nireeham
Chidaakaasha maakaasha waasam bhajeham

Niraakaara monkaara moolam tureeyam
Giraa gyaana goteeta meesham gireesham

Karaalam mahaakaala kaalam kripaalam
Gunaagaara sansaara paaram natoham

Hara Hara Mahaadeva Shaambho(Bom Bom)
Kaashi Vishwaanaatha Gange

Permanent link to this article: https://shaneedwards.biz/2020/02/kashi-vishwanath-gange/